Ako fotografovať v slabom svetle

Pokúšali ste sa odfotiť vaše detičky pri svetle vianočného stromčeka, ale nedopadlo to podľa vašich predstáv? Výsledné fotografie sú tmavé, neostré, alebo s výrazným šumom?

S podobnými problémami sa stretávate aj pri akomkoľvek inom fotení, kedy fotografovaná scéna nie je dostatočne osvetlená? Napríklad pri fotografovaní večer, iba pri slabom svetle lampy, pri fotení pri sviečkach, krbe, alebo v tmavších interiéroch?

Postup fotografovania v slabšom svetle je ale takmer rovnaký, ako pri fotení v akýchkoľvek iných svetelných podmienkach. Jednoducho stačí zrkadlovku správne nastaviť podľa aktuálnych svetelných podmienok a podľa toho, čo chcete na fotografii dosiahnuť, správne nastaviť Clonu, Čas a ISO a presne zaostriť.

Napriek tomu, že je to v podstate takto jednoduché, môže vám fotografovanie v slabšom svetle spôsobovať problémy. Čím to je? Čo vám môže pomôcť? Ako by ste mali v slabšom svetle fotografovať, aké nastavenia zrkadlovky zvoliť, aby výsledné fotografie splnili vaše očakávania? Ako si poradiť, ak nemáte v rukách profesionálnu foto výbavu?

Odpovede na tieto otázky a príklady z praxe nájdete nižšie v článku.

Expozičné hodnoty tejto fotografie: f/1,8, 1/125sek., ISO 2500, scénu osvetľuje svetlo stromčeka a čiastočne aj svetlo z vedľajšej izby

Vždy máte viacero možností

Vo fotografii máte vždy viacero ciest, ktorými sa môžete vydať, teda viacero spôsobov, ako čokoľvek odfotiť. Rovnako to platí aj pri fotení v slabšom svetle. Môžete použiť blesk, štúdiové svetlo, alebo iný druh svetla, rovnako ale môžete fotografovať aj bez ich použitia.

Ja som vždy fotila najmä deti, pri ktorých som často nemala možnosť a čas použiť blesk, alebo akékoľvek iné svetlo. Preto som sa naučila odfotiť čo najrýchlejšie, bez použitia akéhokoľvek príslušenstva, či už blesku, svetla, alebo odrazných dosiek.

Expozičné hodnoty tejto fotografie: f/1,8, 1/25sek., ISO 2000

Pri fotení mi potom najviac pomáhajú správne nastavenia mojej zrkadlovky. Preto aj vám v tomto článku opíšem najmä to, aké nastavenia zrkadlovky pri fotení v slabšom svetle volím a prečo. Verím, že vám tieto informácie môžu pomôcť.

Aké nastavenia volím na mojej zrkadlovke?

 • fotím v manuálnom režime
 • volím čo najväčšiu clonu
 • predĺžim čas
 • zvýšim ISO
 • zaostrujem jedným vybraným ostriacim bodom

Moja prvá rada znie:

Aby sa vám aj v slabšom svetle fotografie čo najviac podarili, mali by ste:

1. fotografovať v manuálnom režime, aby ste mali fotenie pod kontrolou

2. správne nastaviť zrkadlovku, rozumieť týmto nastaveniam, nastaveniam expozičného trojuholníka Clony, Času, ISO a rovnako nastaveniu ostrenia

3. poznať prípadné technické obmedzenia vašej zrkadlovky, objektívu a prispôsobiť sa im

Správne nastavenia zrkadlovky

Zrkadlovku nastavujete vždy podľa aktuálnych svetelných podmienok. Myslím tým nastavenia expozičného trojuholníka, teda nastavenia Clony, Času, ISO a k tomu je dôležité aj nastavenie ostrenia. Pričom neexistujú jediné správne nastavenia, ktoré by ste mohli použiť vždy a fotografie by sa podarili.

Ako som už písala, tieto nastavenia volíte podľa aktuálnych svetelných podmienok a rovnako aj podľa toho, čo chcete na fotografii dosiahnuť. Napríklad nastavenie Clony ovplyvňuje svetlosť fotografie a rovnako aj mieru rozostrenia pozadia. Ak chcete mať pozadie rozostrené viac, volíte iné hodnoty Clony, ako v prípade, že chcete mať pozadie rozostrené menej.

Expozičné hodnoty tejto fotografie: f/2,8, 1/80sek., ISO 2500

Pri fotografovaní v slabšom svetle všeobecne platí, že je dobré zvoliť čo najväčšiu clonu a dlhší čas - aby sa na fotografiu dostalo čo najviac svetla a rovnako je potrebné aj zvýšiť hodnotu ISO.

Nastavenie CLONY

Podľa svetelnosti objektívu to môže byť clona napríklad f/1,2, f/2,8, f/4 – pri kvalitnejších, profesionálnych objektívoch, alebo clony f/5,6, f/6,3 pri ostatných objektívoch. Čím je toto číslo menšie, tým je clona väčšia a na fotografiu sa dostáva viac svetla. Preto zvoľte čo najväčšiu clonu, akú vám váš objektív umožňuje.

Nastavenie ČASU

Čas nastavujete podľa svetelných podmienok a aj podľa toho, či fotografujete statický objekt, alebo napríklad neustále sa pohybujúce dieťa. U mňa je to pri fotení v slabom svetle najčastejšie okolo 1/50 – 1/200sek. Pri fotení detí sa ale vždy snažím čas ešte zrýchliť.

Pri fotografovaní s dlhším časom môže dôjsť k pohybovému rozostreniu na fotografii, preto je vhodné použitie statívu, položenie fotoaparátu na stabilné miesto, prípadne sa minimálne snažte držať fotoaparát čo najstabilnejšie.

Expozičné hodnoty tejto fotografie: f/2,8, 1/640sek., ISO4000

Nastavenie ČASU pri fotení pohybu

Ak by ste ale fotografovali v slabom svetle rýchlo sa pohybujúce dieťa (alebo kohokoľvek iného), musíte tomu potom nastavenia prispôsobiť. V takomto prípade nie je vhodné voliť dlhšie časy, ale čas čo najviac zrýchliť, aby k pohybovému rozostreniu nedochádzalo. Ostatné nastavenia Clony a ISO potom prispôsobíte aktuálnym svetelným podmienkam. Vhodné je zvýšiť hodnotu ISO, ak je to možné, zvoliť ešte väčšiu Clonu, alebo aj pridať ďaľší zdroj svetla.

Nastavenie hodnoty ISO

Hodnotu ISO zvyšujete podľa potreby a nakoľko pri zvýšení hodnoty ISO vzniká na fotografii šum, vhodnejšie je fotografovať do formátu Raw (nie JPEG), pretože v každom RAW konvertore (Adobe Camera Raw, Lightroome atď.) môžete vždy mieru šumu aspoň čiastočne vylepšiť. Slúži na to posuvník „Noise reduction – Redukcia šumu“.

Často sa stretávam s názorom: Nechcem zvýšiť hodnotu ISO, pretože potom mám na fotografii šum. Miera šumu závisí od typu použitej techniky a mne osobne šum vôbec neprekáža, aj pri použití vysokej hodnoty ISO.

Expozičné hodnoty tejto fotografie: f/2,8, 1/60sek., ISO 6400.

Ak vám ale šum prekáža a nechcete hodnotu ISO zvyšovať, máte viac možností:

 1. ak je to možné, zvoľte ešte väčšiu clonu
 2. predĺžte čas (predĺženie času ale môže spôsobiť rozostrenie fotografií)
 3. pridajte ďaľší zdroj svetla, aby ste osvetlili fotografovanú scénu

Nastavenie ostrenia

V horších svetelných podmienkach môžete mať problém aj s presným zaostrením. Vhodnejšie je nastaviť ostrenie jedným vybraným ostriacim bodom, tým potom presne zaostriť, napríklad na oko dieťaťa.

Zrkadlovky bývajú z výroby väčšinou nastavené na tzv. automatický výber ostriacich bodov. To znamená, že zrkadlovka si sama vyberie kam zaostrí a to často spôsobuje neostrosť na fotografiách. Práve preto je lepšie nastaviť ostrenie jedným vybraným ostriacim bodom, pretože iba pri tomto nastavení máte zaostrenie vo svojich rukách a sama si môžete vybrať miesto, na ktoré chcete zaostriť.

Ak by vaša zrkadlovka mala aj napriek takémuto nastaveniu problém presne zaostriť, čo sa v slabom svetle bežne stáva, zaostrite manuálne. (Podrobnejšie som o ostrení písala v tomto článku)

Expozičné hodnoty tejto fotografie: f/1,2, 1/250 sek., ISO 1000

Ako fotiť v slabom svetle amatérskou zrkadlovkou z nižšej cenovej kategórie?

Fotografovanie v slabom svetle môže byť oveľa zložitejšie, pokiaľ fotografujete amatérskou zrkadlovkou, na ktorej nemáte možnosť dostatočne zvýšiť hodnotu ISO a rovnako aj ak vám typ objektívu nedovoľuje použiť dostatočne veľkú clonu (malé clonové číslo).

V takomto prípade je vhodné pridať ďaľší zdroj svetla – fotografovanú scénu viac osvetliť.

Táto fotografia je odfotená starším typom digitálnej zrkadlovky a objektívom 50mm, f/1,8. Expozičné hodnoty: f/1,8, 1/125 sek., ISO 1600. Pri tejto zrkadlovke je hodnota ISO 1600 maximálna možná, preto som pri fotení rozsvietila ďaľšie svetlo v izbe, aby som mohla fotografiu odfotiť. Inak by som musela predĺžiť čas, čo by mohlo viesť k rozostreniu fotografie.

Túto fotografiu som odfotila amatérskou zrkadlovkou a objektívom 18-55mm f/3,5-5,6. Značku neuvádzam schválne, pretože u každého výrobcu nájdete zrkadlovky a objektívy profesionálne, ale aj lacnejšie, amatérske a ja vás nechcem nijako ovplyvňovať.

Expozičné hodnoty tejto fotografie: f/4, 1/80 sek., ISO 3200. Clona f/4 bola maximálna možná pri tomto objektíve a ohniskovej vzdialenosti, rovnako ISO som už nemohla zvýšiť, preto som rozsvietila ďaľšie svetlo v izbe, aby som fotografiu odfotila. Nakoľko som ale nepoužila statív a fotila som „z ruky“, pri čase 1/80 je už na fotografii vidieť mierne rozostrenie.

Zhrnutie

To najdôležitejšie pri fotografovaní v slabom svetle je správne nastavenie zrkadlovky v aktuálnych podmienkach. Pre čo najlepšie výsledky zvoľte čo najväčšiu clonu, čo najdlhší čas a zvýšte hodnotu ISO. Pokiaľ je to potrebné, pridajte ďaľší zdroj svetla.

Ďaľšie tipy z praxe:

 1. Ak vám na fotografiách prekáža šum spôsobený zvýšením hodnoty ISO, predĺžte čas, alebo pridajte ďaľší zdroj svetla, fotografujte do formátu Raw, aby ste prípadný šum mohli upraviť v postprocese.

Expozičné hodnoty tejto fotografie: f/2,8, 1/125sek., ISO 4000.

3. Ak bol tento článok pre vás nezrozumiteľný, ak ešte nerozumiete nastaveniam zrkadlovky, nastaveniam expozičného trojuholníka Clony, Času a ISO, alebo neviete, ako ich na vašej zrkadlovke meniť a ak sa často trápite s nevydarenými fotografiami, určite vám odporúčam s nastaveniami sa podrobne zoznámiť. Pretože práve správne nastavenia vám môžu  pomôcť k vydareným fotografiám.

Vyskúšajte to!

Pokým máte tieto informácie v čerstvej pamäti, odporúčam vám čo najskôr ich preniesť do praxe a vyskúšať fotografovanie v slabom svetle. Vyskúšajte si napríklad večer fotenie pri svetle lampy, alebo fotenie pri sviečkach.

Expozičné hodnoty tejto fotografie: f/4, 1/30sek., ISO 5000

Ako prvé nastavte čo najväčšiu clonu, potom čo najdlhší čas, pričom čas voľte aj podľa toho, či fotíte statický objekt, alebo napríklad dieťa, ktoré sa stále hýbe, či máte možnosť použiť statív, alebo fotíte „z ruky“ a nakoniec zvýšte hodnotu ISO. Fotografujte do formátu Raw, aby ste prípadný šum mohli aspoň čiastočne odstrániť v postprocese.

Verím, že ste v článku našli pomoc a inšpiráciu a že už s fotografovaním v slabom svetle nebudete mať také veľké problémy.

Ďaľšiu inšpiráciu a tipy zo sveta fotografie nájdete v eBooku Mama fotografkou, ktorý si môžete stiahnuť zdarma tu>>

Mária Gašparová
Viac ako jedenásť rokov sa venujem fotografii, som mamou fotografkou a som profesionálnou newborn fotografkou. Som autorkou projektu Mama fotografkou, v ktorom poskytujem ženám, mamám, začínajúcim fotografkám a newborn fotografkám jednoduché, ucelené a zrozumiteľné návody, ako odfotiť krásne fotografie detí, alebo bábätiek a ako ďaľšími úpravami fotografie ešte vylepšiť a dodať im profesionálny vzhľad. Mária je autorkou jedinečného online kurz newborn fotografie>> Je autorkou aj inšpiratívneho eBooku o fotografovaní detí>> Viac informácií o Márii nájdete tu >>
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracovania osobných údajov

 • eBook zdarma MAMA FOTOGRAFKOU

  Inšpiratívny eBook o prepojení materstva a fotografie s konkrétnymi radami a tipmi, ako odfotiť deti čo najkrajšie, alebo ako vylepšiť fotografie vo Photoshope

 • Najnovšie články
 • Kategórie