Ako fotografovať v slabom svetle

Pokúšali ste sa niekedy odfotiť vaše detičky pri svetle vianočného stromčeka, ale nedopadlo to podľa vašich predstáv? Výsledné fotografie boli tmavé, neostré, alebo s výrazným šumom?

S podobnými problémami sa stretávate aj pri akomkoľvek inom fotení, kedy fotografovaná scéna nie je dostatočne osvetlená? Napríklad pri fotografovaní večer, iba pri slabom svetle lampy, pri fotení pri sviečkach, krbe, alebo v tmavších interiéroch?

Postup fotografovania v slabšom svetle je ale takmer rovnaký, ako pri fotení v akýchkoľvek iných svetelných podmienkach. Ak fotografujete zrkadlovkou, stačí ju správne nastaviť podľa aktuálnych svetelných podmienok a podľa toho, čo chcete na fotografii dosiahnuť, správne nastaviť Clonu, Čas a ISO a presne zaostriť.

Ak fotíte mobilom, môže sa postup líšiť podľa toho, či fotíte starším, alebo novším modelom, ale je to rovnako jednoduché.

Napriek tomu, že je to v podstate takto jednoduché, môže vám fotografovanie v slabšom svetle spôsobovať problémy.

 • Čo vám môže pomôcť?
 • Ako by ste mali v slabšom svetle fotografovať?
 • Aké nastavenia zrkadlovky by ste mali zvoliť, aby výsledné fotografie splnili vaše očakávania?
 • Ako si poradíte, ak nemáte v rukách profesionálnu foto výbavu?
 • Ako odfotíte v slabom svetle mobilom?

Odpovede na tieto otázky a príklady z praxe nájdete nižšie v článku.

Expozičné hodnoty tejto fotografie: f/1,8, 1/125sek., ISO 2500, scénu osvetľuje svetlo stromčeka a čiastočne aj svetlo z vedľajšej izby

Vždy máte viacero možností

Vo fotografii máte vždy viacero ciest, ktorými sa môžete vydať. Vždy existuje viacero spôsobov, ako čokoľvek odfotiť. Rovnako to platí aj pri fotení v slabšom svetle. Môžete použiť blesk, štúdiové svetlo, alebo iný druh svetla, rovnako ale môžete fotografovať aj bez ich použitia.

Ja som vždy fotila najmä deti, pri ktorých som často nestihla použiť akékoľvek pomôcky, nemala som možnosť a čas použiť blesk, alebo akékoľvek iné svetlo. Preto som sa naučila odfotiť vždy čo najrýchlejšie, bez použitia akéhokoľvek príslušenstva, či už blesku, svetla, alebo odrazných dosiek.

Expozičné hodnoty tejto fotografie: f/1,8, 1/25sek., ISO 2000

Pri fotení mi potom najviac pomáhajú správne nastavenia mojej zrkadlovky. Preto aj vám v tomto článku opíšem najmä to, aké nastavenia zrkadlovky pri fotení v slabšom svetle volím a prečo. Verím, že práve tieto správne nastavenia môžu aj vám pomôcť k vydareným, ostrým fotografiám.

Aké nastavenia volím na mojej zrkadlovke?

 • fotím v manuálnom režime
 • volím čo najväčšiu clonu
 • predĺžim čas
 • zvýšim ISO
 • zaostrujem jedným vybraným ostriacim bodom

Moja prvá rada znie:

Aby sa vám aj v slabšom svetle fotografie čo najviac podarili, mali by ste:

1. fotografovať v manuálnom režime, aby ste mali fotenie pod kontrolou

2. správne nastaviť zrkadlovku, rozumieť týmto nastaveniam, nastaveniam expozičného trojuholníka Clony, Času, ISO a rovnako nastaveniu ostrenia

3. poznať prípadné technické obmedzenia vašej zrkadlovky (mobilu), objektívu a prispôsobiť sa im

Správne nastavenia zrkadlovky

Zrkadlovku nastavujete vždy podľa aktuálnych svetelných podmienok. Myslím tým nastavenia expozičného trojuholníka, teda nastavenia Clony, Času, ISO a k tomu je dôležité aj nastavenie ostrenia.

Bohužiaľ neexistuje jeden správny návod, správne nastavenia Clony, Času a ISO, ktoré by som vám sem napísala, ktoré by ste mohli použiť vždy a fotografie by sa podarili.

Ako som už písala, tieto nastavenia volíte podľa aktuálnych svetelných podmienok a rovnako aj podľa toho, čo chcete na fotografii dosiahnuť. Napríklad nastavenie Clony ovplyvňuje svetlosť fotografie a rovnako aj mieru rozostrenia pozadia. Ak chcete mať pozadie rozostrené viac, volíte iné hodnoty Clony, ako v prípade, že chcete mať pozadie rozostrené menej.

Expozičné hodnoty tejto fotografie: f/2,8, 1/80sek., ISO 2500

Pri fotografovaní v slabšom svetle všeobecne platí, že je dobré zvoliť čo najväčšiu clonu a dlhší čas - aby sa na fotografiu dostalo čo najviac svetla a rovnako je potrebné aj zvýšiť hodnotu ISO.

Nastavenie CLONY

Podľa svetelnosti objektívu môžete voliť hodnotu clony napríklad f/1,2, f/2,8, f/4 – pri kvalitnejších, profesionálnych objektívoch, alebo clony f/5,6, f/6,3 pri ostatných objektívoch. Čím je toto číslo menšie, tým je clona väčšia a na fotografiu sa dostáva viac svetla. Preto pri fotografovaní v slabšom svetle zvoľte čo najväčšiu clonu = čo najmenšie clonové číslo, akú vám váš objektív umožňuje.

Nastavenie ČASU

Čas nastavujete podľa svetelných podmienok a aj podľa toho, či fotografujete statický objekt, alebo napríklad neustále sa pohybujúce dieťa. U mňa je to pri fotení v slabom svetle najčastejšie okolo 1/50 – 1/200sek. Pri fotení menších detí sa ale vždy snažím čas ešte zrýchliť.

Pri fotografovaní s dlhším časom môže dôjsť k pohybovému rozostreniu na fotografii. Preto, ak je to možné, použite statív. Ak nemáte možnosť statív použiť, pomôže aj položenie fotoaparátu na stabilné miesto, prípadne sa minimálne snažte držať fotoaparát čo najstabilnejšie.

Expozičné hodnoty tejto fotografie: f/2,8, 1/640sek., ISO4000

Nastavenie ČASU pri fotení pohybu

Ak by ste ale fotografovali v slabom svetle rýchlo sa pohybujúce dieťa (alebo kohokoľvek iného), musíte tomu potom nastavenia prispôsobiť. V takomto prípade nie je vhodné voliť dlhšie časy, ale čas čo najviac zrýchliť, aby k pohybovému rozostreniu nedochádzalo, napríklad čas 1/500.

Ostatné nastavenia Clony a ISO potom prispôsobíte aktuálnym svetelným podmienkam. Vhodné je zvýšiť hodnotu ISO, ak je to možné, zvoliť ešte väčšiu Clonu, alebo aj pridať ďaľší zdroj svetla.

Nastavenie hodnoty ISO

Hodnotu ISO zvyšujete podľa potreby a nakoľko pri zvýšení hodnoty ISO vzniká na fotografii šum, vhodnejšie je fotografovať do formátu Raw (nie JPEG), pretože v každom RAW konvertore (Adobe Camera Raw, Lightroome atď.) môžete vždy mieru šumu aspoň čiastočne upraviť. Slúži na to posuvník „Noise reduction – Redukcia šumu“.

Často sa stretávam s názorom: Nechcem zvýšiť hodnotu ISO, pretože potom mám na fotografii šum. Miera šumu závisí od typu použitej techniky a mne osobne šum vôbec neprekáža, aj pri použití vysokej hodnoty ISO.

Expozičné hodnoty tejto fotografie: f/2,8, 1/60sek., ISO 6400.

Ak vám ale šum prekáža a nechcete hodnotu ISO zvyšovať, máte viac možností:

 1. ak je to možné, zvoľte ešte väčšiu clonu
 2. predĺžte čas (predĺženie času ale môže spôsobiť rozostrenie fotografií)
 3. pridajte ďaľší zdroj svetla, aby ste osvetlili fotografovanú scénu, napríklad v miestnosti rozsvieťte lampu
 4. použite blesk, alebo iný druh štúdiového svetla

Nastavenie ostrenia

V horších svetelných podmienkach môžete mať problém aj s presným zaostrením. Vhodnejšie je nastaviť ostrenie jedným vybraným ostriacim bodom, tým potom presne zaostriť, napríklad na oko dieťaťa.

Zrkadlovky bývajú z výroby väčšinou nastavené na tzv. automatický výber ostriacich bodov. To znamená, že zrkadlovka si sama vyberie kam zaostrí a to často spôsobuje neostrosť na fotografiách. Práve preto je lepšie nastaviť ostrenie jedným vybraným ostriacim bodom, pretože iba pri tomto nastavení máte zaostrenie vo svojich rukách a sama si môžete vybrať miesto, na ktoré chcete zaostriť.

Ak by vaša zrkadlovka mala aj napriek takémuto nastaveniu problém presne zaostriť, čo sa v slabom svetle bežne stáva, zaostrite manuálne. (Podrobnejšie som o ostrení písala v tomto článku)

Expozičné hodnoty tejto fotografie: f/1,2, 1/250 sek., ISO 1000

Ako fotiť v slabom svetle amatérskou zrkadlovkou z nižšej cenovej kategórie?

Fotografovanie v slabom svetle môže byť oveľa zložitejšie, pokiaľ fotografujete amatérskou zrkadlovkou, na ktorej nemáte možnosť dostatočne zvýšiť hodnotu ISO a rovnako aj ak vám typ objektívu nedovoľuje použiť dostatočne veľkú clonu (malé clonové číslo).

V takomto prípade je vhodné pridať ďaľší zdroj svetla – fotografovanú scénu viac osvetliť.

Táto fotografia je odfotená starším typom digitálnej zrkadlovky a objektívom 50mm, f/1,8. Expozičné hodnoty: f/1,8, 1/125 sek., ISO 1600. Pri tejto zrkadlovke je hodnota ISO 1600 maximálna možná, preto som pri fotení rozsvietila ďaľšie svetlo v izbe, aby som mohla fotografiu odfotiť. Inak by som musela predĺžiť čas, čo by mohlo viesť k rozostreniu fotografie.

Túto fotografiu som odfotila amatérskou zrkadlovkou a objektívom 18-55mm f/3,5-5,6. Značku neuvádzam schválne, pretože u každého výrobcu nájdete zrkadlovky a objektívy profesionálne, ale aj lacnejšie, amatérske a ja vás nechcem nijako ovplyvňovať.

Expozičné hodnoty tejto fotografie: f/4, 1/80 sek., ISO 3200. Clona f/4 bola maximálna možná pri tomto objektíve a ohniskovej vzdialenosti, rovnako ISO som už nemohla zvýšiť, preto som rozsvietila ďaľšie svetlo v izbe, aby som fotografiu odfotila. Nakoľko som ale nepoužila statív a fotila som „z ruky“, pri čase 1/80 je už na fotografii vidieť mierne rozostrenie.

Zhrnutie

To najdôležitejšie pri fotografovaní v slabom svetle je správne nastavenie zrkadlovky v aktuálnych podmienkach. Pre čo najlepšie výsledky zvoľte čo najväčšiu clonu, čo najdlhší čas a zvýšte hodnotu ISO. Pokiaľ je to potrebné, pridajte ďaľší zdroj svetla.

Ďaľšie tipy z praxe:

 1. Ak vám na fotografiách prekáža šum spôsobený zvýšením hodnoty ISO, predĺžte čas, alebo pridajte ďaľší zdroj svetla, fotografujte do formátu Raw, aby ste prípadný šum mohli upraviť v postprocese.

Expozičné hodnoty tejto fotografie: f/2,8, 1/125sek., ISO 4000.

2. Ak bol tento článok pre vás nezrozumiteľný, ak ešte nerozumiete nastaveniam zrkadlovky, nastaveniam expozičného trojuholníka Clony, Času a ISO, alebo neviete, ako ich na vašej zrkadlovke meniť a ak sa často trápite s nevydarenými fotografiami, určite vám odporúčam s nastaveniami sa podrobne zoznámiť. Pretože práve správne nastavenia vám môžu  pomôcť k vydareným fotografiám.

3. Fotografie pri vianočnom stromčeku, odfotené večer, v slabom svetle majú skutočne krásnu atmosféru. Ak sa vám ale napriek akejkoľvek snahe nedarí, skúste odfotiť takéto zábery počas dňa, kedy máte k dispozícii viac prirodzeného svetla.

Ako odfotíte v slabom svetle mobilom

Tu veľmi záleží na tom, akým typom mobilu fotografujete. Najnovšie modely si s fotením v slabom svetle poradia skvele aj v automatickom režime. Navyše máte možnosť využiť pri fotení aj niektoré z profesionálnych režimov, ktoré umožňujú odfotiť vo formáte RAW, meniť nastavenia, napríklad aj zvýšiť ISO, čo môže veľmi pomôcť práve pri fotografovaní v slabšom svetle.

Staršie modely môžu mať s fotením v slabom svetle väčšie, či menšie problémy a je potrebné sa s tým zmieriť. V takom prípade môže pomôcť pridanie ďaľšieho zdroja svetla, napríklad rozvietením v miestnosti.

Určite odporúčam vyhnúť sa fotografovaniu so vstavaným bleskom, ktorý môže narušiť tú zaujímavú atmosféru navodenú slabým svetlom.

Fotografia odfotené iPhonom 11 s bleskom

Fotografia odfotené iPhonom 11 bez blesku

Ďaľšie faktory

V tomto článku ste našli rady a tipy zamerané skôr na tú technické stránku fotenia, na nastavenia a svetlo. Každá fotografia, či už odfotená mobilom, alebo profesionálnou zrkadlovkou, či už fotografia bábätka, alebo pätnásťročného puberťáka, je ale vždy zložením aj ďaľších malých detailov a faktorov, ktoré na fotografie vplývajú rôznym spôsobom.

Preto je dôležité, aby ste pri fotografovaní mysleli a všímali si aj ďaľšie detaily, vďaka ktorým môžu byť vaše fotografie krajšie, zaujímavejšie a profesionálnejšie. Napríklad myslite aj na kompozíciu, alebo oblečenie detí, ktoré fotografiu dotvárajú. Rovnako dôležité je aj pozadie, alebo uhol, z ktorého fotografujete.

Vyskúšajte to!

Pokým máte tieto informácie v čerstvej pamäti, odporúčam vám čo najskôr ich preniesť do praxe a vyskúšať fotografovanie v slabom svetle. Vyskúšajte si napríklad večer fotenie pri svetle lampy, alebo fotenie pri sviečkach.

Expozičné hodnoty tejto fotografie: f/4, 1/30sek., ISO 5000

Ako prvé nastavte čo najväčšiu clonu, potom čo najdlhší čas, pričom čas voľte aj podľa toho, či fotíte statický objekt, alebo napríklad dieťa, ktoré sa stále hýbe, či máte možnosť použiť statív, alebo fotíte „z ruky“ a nakoniec zvýšte hodnotu ISO. Fotografujte do formátu Raw, aby ste prípadný šum mohli aspoň čiastočne odstrániť v postprocese.

Verím, že ste v článku našli pomoc a inšpiráciu a že už s fotografovaním v slabom svetle nebudete mať také veľké problémy.

Ďaľšiu inšpiráciu a tipy zo sveta fotografie nájdete v eBooku Mama fotografkou, ktorý si môžete stiahnuť zdarma tu>>

Mária Gašparová
Mária Gašparová je mamou dvoch dcér, nadšenou fotografkou a profesionálnou newborn fotografkou. Fotografii sa venuje už viac ako dvanásť rokov a prostredníctvom projektu Mama fotografkou už niekoľko rokov zdieľa svoje skúsenosti, ukazuje začínajúcim fotografkám jednoduché a zrozumiteľné návody, ako odfotia krajšie fotografie detí, alebo maličkých bábätiek. Mária je autorkou jedinečného online kurz newborn fotografie>> Je autorkou aj inšpiratívneho eBooku o fotografovaní detí>> Viac informácií o Márii nájdete tu >>
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracovania osobných údajov