Ochrana osobných údajov

Ak ste mojím zákazníkom, alebo návštevníkom môjho webu, zverujete mi vaše osobné údaje. Ja zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa prosím s ochranou osobných údajov, so zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je prevádzkovateľ?

Som  Mária Gašparová MayaG.photography, Pod zvonicou 2757/4, 91501 Nové Mesto nad Váhom, IČO 50888617, ktorá prevádzkuje stránku www.mariagasparova.sk. Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, to znamená, že určujem, ako budú osobné údaje spracované, za akým účelom, ako dlho a vyberám prípadne ďaľších spracovateľov, ktorí mi so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

V prípade akýchkoľvek otázok ma môžete kontaktovať: inspiracie@mariagasparova.sk

Prehlasujem

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov splňujem všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

  • budem spracovávať vaše osobné údaje iba na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu
  • plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov
  • umožním vám a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vaších práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zverujete sami, a to z nasledujúcich dôvodov ( pre naplnenie tohoto účelu):

  • poskytovanie služieb, plnenie zmluvy - vaše osobné údaje - email, potrebujem k plneniu zmluvy (napr. zaslaniu eBooku, alebo video-kurzu)
  • vedenie účtovníctva - Ak ste môj zákazník, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) potrebujem k naplneniu zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov
  • marketing - zasielanie noviniek, článkov - Vaše osobné údaje (email, meno) využívam za účelom priameho marketingu - zasielania obchodných informácií. Ak ste mojim zákazníkom, robím tak z oprávneného záujmu, pretože predpokladám, že vás moje novinky zaujímajú, a to po dobu 10 rokov od vašej poslednej objednávky. Ak nie ste mojím zákazníkom, zasielam vám novinky iba na základe vášho súhlasu, po dobu 10 rokov, od jeho udelenia. V oboch prípadoch môžete váš súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu, ktorý nájdete v spodnej časti každého emailu odo mňa.
  • pokročilý marketing na základe súhlasu - Iba na základe vašeho súhlasu vám môžem posielať tiež inšpirujúce ponuky tretích strán, alebo využiť emailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku a to po dobu 10 rokov od udelenia súhlasu. Ten môžete samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom mojich kontaktných údajov.

Vaše osobné údaje si ponechávam po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchvávaniu, alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Cookies

Pri prechádzaní mojich webových stránok zaznamenávam vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z akej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobeniu zobrazenia webových stránok vnímam ako môj oprávnený záujem správcu, pretože verím, že vďaka tomu vám môžem ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracované iba na základe vášho súhlasu.

Moje webové stránky je možné prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránim osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Prijala som a udržujem všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám (sprostredkovateľom)

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zaistiť vlastnými silami, využívam služby a aplikácie sprostredkovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako ja a na dané spracovanie sa špecializujú.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem:

SmartSelling a.s. ( SmartEmailing, MioWeb, FAPI, Proaffil)

Facebook

Google

Poskytnutie dát mimo Európsku úniu

Spracovanie osobných údajov prebieha výhradne na území EU.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte množstvo práv. Ak budete chcieť akékoľvek z týchto práv využiť, prosím kontaktujte ma prostredníctvom emailu: inspiracie@mariagasparova.sk

Máte právo na informácie. Toto právo je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami ochrany osobných údajov.

Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v lehote do 14 dní, aké vaše osobné údaje spracovávam a prečo.

Ak sa u vás niečo a budete považovať vaše údaje za neaktuálne, alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ si myslíte, že spracovávam vaše nepresné údaje, alebo že vaše údaje spracovávam nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať, alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov, alebo účelov spracovania. ( napríklad odhlásením z newsletteru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných informácií.)

Právo na prenesenie Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a prenieť k niekomu inému, budem postupovať rovnako, ako pri využití práva na prístup, iba s tým rozdielom, že vám údaje dodám v strojovo čitateľnej podobe v lehote do 30 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý) Vaším ďaľším právom je právo na výmaz (právo byť zabudnutý). Pokiaľ si to budete priať,  vymažem všetky vaše osobné údaje z môjho systému a aj z ďaľších systémov všetkých dieľčích spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujem 30 dní.

V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou, napríklad musím uchovávať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažem všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budem informovať emailom.

Sťažnosť na úrade pre ochranu osobných údajov Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezachádzam v súlade so zákonom, máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budem veľmi rada, ak by ste najprv o vašich podozreniach informovať mňa, aby som s tým mohla niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterú a obchodných informácií Emaily s inšpiratívnymi článkami, videami, informáciami, alebo produktami vám zasielam, ak ste môj zákazník na základe môjho oprávneného záujmu.

Ak zákazníkom nie ste, posielam vám ich na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete odber ukončiť kliknutím na odhlasovací odkaz, ktorý nájdete v spodnej časti každého emailu odo mňa.

Mlčanlivosť Rada by som vás uistila, že moji zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť trvá aj po skončení pracovných vzťahov so mnou. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej tretiej strane.

 

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018 a nahradzujú predchádzajúcu Ochranu osobných údajov, ktorú nájdete tu >>