Ako fotiť deti v pohybe

Pokúšate sa odfotiť deti v pohybe, ale nech urobíte čokoľvek, na fotografii sa objaví nežiadúce rozostrenie – rozmazanie? Alebo máte problém na pohybujúce sa dieťa vôbec zaostriť? Neviete, ako pri fotení pohybu nastaviť váš fotoaparát, alebo ako odfotiť čo najlepšie mobilom?

Odpovede na tieto otázky, postupy, ako čo najpresnejšie zaostriť, aké nastavenia pri fotení detí v pohybe zvoliť na mobile, alebo vašej zrkadlovke/bezzrkadlovke, som pre vás zhrnula v tomto  článku. Tiež v ňom nájdete aj ďaľšie praktické tipy, na čo si dať pri fotení pozor, alebo ako odfotiť čo najkrajšie fotografie.

Ako odfotiť deti v pohybe mobilom

Fotenie pohybu mobilom považujem za jednoduchšie, preto ho vysvetlím ako prvé. Najnovšie typy mobilov si s fotením pohybu poradia naozaj skvele.

Dôležité je čo najpresnejšie zaostriť na dieťa, teda kliknúť prstom na obrazovke vášho mobilu na miesto, kde je vaše dieťa. Pri najnovších typoch mobilov nie je niekedy nutné ani toto. Mobil dokáže rozpoznať tvár a sám veľmi presne zaostrí.

Pri fotení pohybu vám odporúčam zvoliť sériové snímanie = váš mobil urobí viac fotografií za sebou a vy si môžete vybrať, ktorá sa vám najviac páči.

Sériové snímanie aktivujete:

  • na niektorých typoch mobilov musíte podržať spúšť dlhšie
  • na iných typoch spúšť potiahnete smerom do ľava, ak fotíte na výšku, alebo smerom dole, ak fotografujete na šírku

Odporúčam ešte držať mobil pevne, najlepšie v oboch rukách, aby ste s ním počas fotenia príliš nehýbali. Zabránite tak rozostreniu. Tiež odporúčam vyčistiť objektív, zabránite tak nežiadúcim odleskom.

Ďaľšie tipy pre čo najkrajšie fotografie vašich detí nájdete ešte na konci článku.

Ako odfotiť deti v pohybe digitálnou zrkadlovkou, alebo bezzrkadlovkou

Pri fotení detí v pohybe je veľmi dôležité ovládať nastavenia vašej zrkadlovky/bezzrkadlovky, pretože práve správnymi nastaveniami dosiahnete výsledok, aký si predstavujete.

Aby porozumeli aj začiatočníčky, začnem úplným základom a v krátkosti popíšem, ako vlastne digitálna zrkadlovka, alebo bezzrkadlovka pracuje, ako vznikne fotografia, čo sa vlastne udeje po stlačení spúšte.

Ak to veľmi zjednoduším, fotografia vznikne tak, že po stlačení spúšte dopadne na digitálny snímač (nahradil v minulosti používaný film) určité množstvo svetla. Toto svetlo prechádza otvorom v objektíve, ktorému hovoríme clona, prechádza týmto otvorom určitý čas – ktorému hovoríme expozičný čas, doba expozície, alebo iba čas a digitálny snímač môže byť na toto svetlo rôzne citlivý – hovoríme o citlivosti ISO.

Znie to veľmi zložito a poteším vás, nemusíte tomu technicky rozumieť. Dôležitejšie je pre vás porozumieť tomu, že spomínanú CLONU, ČAS aj CITLIVOSŤ ISO môžete na zrkadlovke/bezzrkadlovke nastaviť, môžete zvoliť rôzne hodnoty a práve tieto nastavenia priamo ovplyvňujú výslednú fotografiu.

Takže výslednú podobu fotografií máte vo svojich rukách. Či bude vaše dieťa na fotografii ostré, či budú fotografie svetlejšie, alebo tmavšie, či bude pozadie rozostrené viac, alebo menej, ovplyvníte práve týmito nastaveniami.

Ak sa vám fotografie nedaria, väčšinou za tým stojí neznalosť, alebo neporozumenie týmto nastaveniam.  Pokiaľ sa teda aj vám často stáva, že fotografie nie sú podľa vašich predstáv, sú neostré, tmavé, alebo príliš svetlé, určite vám odporúčam sa s týmito nastaveniami podrobnejšie zoznámiť.

Najpodstatnejšiu úlohu pri fotení detí v pohybe, hrá potom nastavenie ČASU a presné zaostrenie.

Nastavenie expozičného času

Vyššie ste sa dočítali, že fotografia vznikne tak, že svetlo dopadá na digitálny snímač počas určitého času. Takže stlačíte spúšť a kým vznikne fotografia, ubehne nejaký čas, hovoríme o EXPOZIČNOM ČASE, DOBE EXPOZÍCIE, ČASE.

Počas tohto času sa na fotografovanej scéne niečo udeje. Vaše dieťa sa pohne, rozbehne sa k vám, alebo iným smerom, urobí salto, futbalista dá gól, alebo dieťa urobí akýkoľvek iný pohyb. Práve nastavenie ČASU ovplyvní, ako bude pohyb vášho dieťaťa na fotografii viditeľný.

Čas môže byť vyjadrený celým číslom, napríklad 10, 50, 100, 500, 1000, alebo zlomkom 1/10, 1/50, 1/100, 1/500, 1/1000 atď.. V obidvoch prípadoch predstavuje rovnakú hodnotu. Napríklad 100, alebo 1/100 predstavuje jednu stotinu sekundy.

Vrátim sa k problému, ktorý vás najčastejšie pri fotení detí v pohybe trápi – dieťa na fotografii nie je ostré. Najčastejšie je to spôsobené práve nesprávnym nastavením času.

Ak nastavíte čas 1/50 sekundy, 1/100 sekundy, takéto časy sú pri fotografovaní detí v pohybe veľmi dlhé = vaše dieťa sa stihne počas tohto času pohnúť, tento pohyb bude na fotografii viditeľný a dieťa bude rozmazané.

Ak chcete, aby dieťa bolo na fotografii ostré, hovoríme o tzv. ZMRAZENÍ POHYBU. Ak to opäť zjednoduším, čas musíte nastaviť tak, aby sa vaše dieťa nestihlo pohnúť počas času, za ktorý vaša zrkadlovka/bezzrkadlovka spraví fotografiu = CHCETE POHYB ZMRAZIŤ. Pre zmrazenie pohybu je potom kľúčové nastavenie rýchlych časov. Opäť zjednoduším, čas nastavíte tak, aby váš fotoaparát spravil fotku veeeeeľmi rýchlo, aby sa vaše dieťa nestihlo pohnúť.

Ak sa teraz vrátite k číselnému vyjadreniu času, časy 1/20 sek., 1/50 sek., 1/100 sek., 1/200 sek. predstavujú dlhé časy a sú nevhodné, ak chcete zmraziť pohyb. Naopak časy 1/800sek., 1/1000 sek., 1/2000 sek. predstavujú rýchle časy a sú preto pri fotení detí v pohybe vhodnejšie.

Platí tu, že čím rýchlejšie sa vaše dieťa pohybuje, tým rýchlejší čas by ste mali nastaviť = neexistuje jedna správna hodnota. Ak fotíte dieťa, ktoré sa prechádza, môže vám na zmrazenie pohybu stačiť aj čas 1/200 – 1/500 sekundy. Ak budete fotiť dieťa napríklad pri rýchlej jazde na bicykli, budete pre zmrazenie pohybu potrebovať čas ešte rýchlejší, napríklad 1/800- 1/1000 sekundy.

Postoj a pevné držanie fotoaparátu

Ostrosť fotografie môžu ovplyvniť aj ďaľšie faktory, napríklad aj váš postoj a držanie fotoaparátu. Ak nedržíte fotoaparát pevne, môžete ním počas expozičného času pohnúť a aj tento pohyb môže spôsobiť rozostrenie na fotografii.

Ďaľšie nastavenia

Na fotografiu vplývajú aj ďaľšie nastavenia, nastavenia clony a ISO. Ak túžite po vydarených fotografiách, je veľmi dôležité rozumieť tomu, ako spolu súvisia, ako a podľa čoho ich kombinovať, aké hodnoty voliť a prečo a ako tieto nastavenia na vašej zrkadlovke zmeníte.

Pretože neexistuje jeden správny návod a správne hodnoty týchto nastavení, ktoré by ste mohli použiť v každej situácii. Tieto nastavenia volíte vždy podľa aktuálnych svetelných podmienok, aj podľa vašej techniky, alebo podľa toho, ako si predstavujete fotografiu.

Pri fotení pohybu je najlepšie nenechať žiadne z týchto nastavení na automatiku. Ak ste si aj doteraz, napríklad pri fotení portrétov, vystačili s fotením v niektorom z poloautomatických režimov, pri fotení pohybu je vhodnejšie fotiť v plne manuálnom režime.

Ak už v manuálnom režime bežne fotíte, nebude pre vás problém nastaviť ako prvé rýchly čas a ostatné hodnoty clony a ISO zvoliť podľa svetelných podmienok a aj podľa toho, čo chcete na fotografii dosiahnuť. Napríklad, či chcete mať fotografiu svetlejšiu, alebo tmavšiu, pozadie rozostrené viac, alebo menej.

Je ale úplne bežné, že v začiatkoch týmto nastaveniam nemusíte rozumieť a preto sa aj vyhýbate foteniu v manuálnom režime. V tom prípade môže byť aj tento článok pre vás ťažšie porozumiteľný, pretože ja vám síce môžem napísať: nastavte rýchly čas, ak ale neviete, kde a ako ho nastavíte, alebo podľa čoho voliť ostatné nastavenia clony a času, tak vám moje rady nepomôžu.

Ak je to váš prípad, určite vám odporúčam tieto nastavenia si naštudovať. Bez ich porozumenia sa môžete ešte dlho točiť v začarovanom kruhu nevydarených fotografií.  Základy fotenia digitálnou zrkadlovkou si môžete naštudovať rôznymi spôsobmi. Prostredníctvom kníh, kurzov, napríklad aj v Online kurze Ako fotiť digitálnou zrkadlovkou a bezzrkadlovkou. Vyberte si možnosť, ktorá vám najlepšie vyhovuje.

Nastavenie ostrenia

Pri fotografovaní detí (nielen) v pohybe odporúčam na zrkadlovke zvoliť možnosť ostrenia jedným vybraným ostriacim bodom. Takto budete mať ostrenie plne vo svojich rukách.  Vybraný ostriaci bod potom čo najpresnejšie nasmerujte na oko dieťaťa, alebo aspoň na tvár. To samozrejme pri fotení detí v pohybe nie je až také jednoduché.

Preto vám najmä pri fotení pohybu, pri ktorom dieťa mení vzdielenosť od vás, teda napríklad beží smerom k vám, alebo od vás, ešte odporúčam nastaviť na vašej zrkadlovke tzv. kontinuálne zaostrovanie. Na fotoaparátoch Canon býva označené ako AI – servo a na zrkadlovkách Nikon AF – C.

Pri tomto nastavení bude vaša zrkadlovka, opäť to napíšem veľmi zjednodušene, sledovať pohybujúci sa objekt. Vybraný ostriaci bod teda priebežne stále zaostruje na dieťa, aj ak sa dieťa pohybuje.

Odporučím vám nastaviť ešte sériové snímanie. Po stlačení spúšte potom spraví vaša zrkadlovka viacero fotografií za sebou. Takto dokážete zachytiť na fotografii ten najlepší moment a môžete si vybrať, ktorý zo záberov sa vám najviac páči.

ZHRNUTIE

Pre čo najostrejšie fotografie vašich detí v pohybe zvoľte na vašej zrkadlovke:

  • manuálny režim
  • čo najrýchlejší ČAS
  • ostrenie jedným vybraným ostriacim bodom
  • kontinuálne zaostrovanie
  • sériové snímanie

Ďaľšie tipy pre krajšie fotografie

Ak už zvládnete odfotiť deti v pohybe technicky správne, môžete sa sústrediť aj na ďaľšie dôležité detaily fotografie – kompozíciu, svetlo, pozadie, farebné kombinácie atď.. Tie môžu vaše fotografie buď pokaziť, alebo im naopak dodať atmosféru a zaujímavejší vzhľad.

Napríklad si dajte pozor aj na to, čo sa nachádza v pozadí za vašim dieťaťom. Príliš svetlé miesta, predmety akoby vytŕčajúce z tela dieťaťa, ďaľšie osoby, príliš farebné predmety, alebo iné rušivé prvky môžu strhávať pozornosť a pokaziť celkový dojem z fotografie.

Ak nemáte inú možnosť a na fotografii sa v pozadí nachádza príliš veľa rušivých, farebných predmetov, skúste fotografiu previesť do čiernobielej.

Dôležitú úlohu môžu hrať aj farebné kombinácie, oblečenie vašich detí, kompozícia, alebo práca so svetlom. Napríklad slnečné dni sú často považované za ideálny čas na fotenie detí v prírode. Silné slnečné svetlo ale môže na tvári detí, alebo aj na celej postave vytvárať neželané, kontrastné tiene.

Vyskúšajte si fotenie napríklad pri západe slnka, alebo ak je mierne zamračené. Zaujímavú atmosféru získate aj fotením pred dažďom, v daždi, alebo po daždi.

Fotografie môžete ešte vylepšiť dodatočnými úpravami. V dnešnej dobe sú dostupné mnohé aplikácie pre počítač aj mobil, určite máte svoje obľúbené. Úpravami môžete pridať kontrast, fotografiu zosvetliť, alebo stmaviť, vymazať nežiadúce prvky z fotografie, upraviť farebný odtieň, alebo previesť fotografie do čiernobielej.

Nebuďte na seba prísna

Fotenie detí v pohybe je naozaj náročnejšie a ani mne sa napriek bohatým skúsenostiam nepodaria dokonale ostré fotografie úplne vždy. Preto nebuďte na seba prísna, ak sa vám v začiatkoch nepodaria všetky fotografie na 100%. Praxou a častým skúšaním sa to určite zlepší.

Verím, že vám tipy a postupy z tohto článku pomôžu pri fotení vašich detičiek v pohybe. Ak by ste mali k foteniu pohybu ešte akékoľvek otázky, napíšte mi na email inspiracie@mariagasparova.sk. Rada vám na všetko odpoviem.

Ďaľšie profesionálne rady, inšpiratívne tipy a praktické postupy pre krásne fotografie vašich detí nájdete aj v eBooku Ako fotiť deti>>

Mária Gašparová
Mária Gašparová je mamou dvoch dcér, nadšenou fotografkou a profesionálnou newborn fotografkou. Fotografii sa venuje už viac ako dvanásť rokov a prostredníctvom projektu Mama fotografkou už niekoľko rokov zdieľa svoje skúsenosti, ukazuje začínajúcim fotografkám jednoduché a zrozumiteľné návody, ako odfotia krajšie fotografie detí, alebo maličkých bábätiek. Mária je autorkou jedinečného online kurz newborn fotografie>> Je autorkou aj inšpiratívneho eBooku o fotografovaní detí>> Viac informácií o Márii nájdete tu >>
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracovania osobných údajov