Ochrana osobných údajov

Teším sa z Vašej návštevy mojich stránok a z Vášho záujmu. Ochranu Vašich osobných údajov beriem vážne a chcela by som, aby ste mali všetky potrebné informácie k tejto problematike. 

Vaše osobné údaje spracovávam v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky a som zaregistrovaná na Úrade pre ochranu osobných údajov.

Tu je pár základných informácií, ktoré by ste mohli potrebovať.

Správca: Mária Gašparová MayaG.photography, Pod zvonicou 2757/4, 91501 Nové Mesto nad Váhom, IČO 50888617

V prípade akýchkoľvek otázok ma môžete kontaktovať: inspiracie@mariagasparova.sk

Aké osobné údaje budem spracovávať a na aký účel: Za účelom informovať Vás o novinkách budem spracovávať najmä Vaše meno a email.

Za účelom vytvorenia faktúry, pokiaľ ste u mňa nakúpili, budem spracovávať Vaše kontaktné údaje, meno, adresu, IČO, DIČ.

Tieto údaje budem vždy spracovávať iba na základe udelenia Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov!!!

Právo na informácie - Na základe Vašej požiadavky Vám kedykoľvek podľa možností obratom zašlem informáciu, či a aké Vaše osobné údaje spracovávam. Ak by som mala informácie nesprávne, na požiadanie ich opravím.

Získavanie a zpracovanie osobných údajov

Pri návšteve tejto webovej stránky zaznamenajú naše webové servery štandartným spôsobom Vašu IP adresu, webovú stránku, z ktorej ste sa sem dostali, webové stránky, ktoré tu navštívite a tiež dátum a dľžku návštevy. Osobné údaje sa zaznamenajú iba ak ich poskytnete z vlastnej vôle, napríklad v rámci registrácie, ankety, alebo v rámci realizácie kúpno-predajnej zmluvy.

Bezpečnosť Správca prijal všetky potrebné technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia, aby chránil u nás vedené údaje proti manipulácii, strate, zničeniu a zásahu nepovolaných osôb. Tieto opatrenia neustále vylepšujeme.

Možnosť odhlásenia Vaše údaje spracovávam najmä za účelom informovať Vás o mojich produktoch a službách, prípadne za účelom zistenia Vášho názoru na ne a to vždy len na základe Vami udeleného súhlasu. Pokiaľ by ste s tým už nesúhlasili, môžete mi to kedykoľvek oznámiť, aby som Vaše údaje mohla zablokovať. V prípade emailovej komunikácie na odhlásenie môžete kedykoľvek využiť odhlasovací odkaz, uvedený v spodnej časti každého emailu.

Cookies  Moje webové stránky využívajú cookies na to, aby som mohla sledovať preferencie návštevníkov a podľa nich optimálne vytvárať webové stránky. Cookies sú malé súbory, ktoré sa uložia na Váš pevný disk. To vedie k uľahčeniu navigácie a k zaisteniu vysokej miery uživateľského komfortu webovej stránky. Cookies sa môžu využívať k zisteniu, či už ste so svojho zariadenia navštívili moje webové stránky. Identifikuje sa iba cookie z vášho zariadenia. Používanie cookies môžete deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Mária Gašparová MayaG. photography - poskytovateľ služieb na portáli www.mariagasparova.sk sa zaväzuje dodržiavať nižšie uvedené pravidlá zaobchádzania s údajmi o objednávateľoch a návštevníkoch.

Rešpektujem Vaše súkromie. Aby som Vám mohla ponúknuť hodnotné služby, potrebujem poznať niektoré Vaše údaje. Údaje o Vás chránim pred zneužitím a zaručujem Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o Vašich objednávkach. K týmto údajom má prístup výlučne správca a jeho zmluvný sprostredkovateľ v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Používaním webu www.mariagasparova.sk objednávateľ alebo návštevník vyhlasuje, že súhlasí v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby správca spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené nižšie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti správcu (predávajúceho) a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Správca (predávajúci) sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi objednávateľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci, alebo návštevník webu udeľuje správcovi (predávajúcemu) tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou, prípadne odhlásením sa pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v spodnej častí každého emailu.

Údaje, ktoré poskytne objednávateľ, sú nevyhnutné pre spracovanie a vybavenie objednávky, vystavenie faktúry a ďalšie úkony podľa obchodných podmienok. Ak objednávateľ potrebné údaje neposkytne, poskytovateľ má právo objednávku zrušiť. Pri objednávke sa objednávateľ zaväzuje poskytnúť pravdivé informácie. Udanie nepravdivých informácii je v rozpore so všeobecnými obchodnými podmienkami.

Zmluvné strany sa dohodli, že ak je objednávateľ fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu:

 Meno, priezvisko, adresu, prípadne IČO a DIČ, email

Objednávateľ alebo návštevník webu odoslaním súhlasu so spracovaním osobných údajov  vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu správca Mária Gašparová MayaG. photography, Pod zvonicou 2757/4, 915 01  Nové Mesto nad Váhom, IČO 50888617 zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách správcu a to na dobu neurčitú .

Práva objednávateľa ako dotknutej osoby stanovuje § 28 Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.